Beställa uppdrag till servicegruppen, Daglig verksamhet

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa uppdrag till servicegruppen, Daglig verksamhet.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)