Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS)

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om insats enligt lagen om stöd och service (LSS).

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)