Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)