Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)