Kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)