Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)