Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)