Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)