Anmäla hämtning av matlåda i ytterområden 20/5-26/5

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmäla hämtning av matlåda i ytterområden 20/5-26/5.

Antal ärenden per vecka



Avbrutna ärenden per steg



Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)