Beställa visitkort från Internservice

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa visitkort från Internservice.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)