Beställa tryck från internservice

Nedan visas statistik för e-tjänsten Beställa tryck från internservice.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)