Anmäla behov av förskoleplats under KUP-dagarna 14/6, 12/8, 13/8 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla behov av förskoleplats under KUP-dagarna 14/6, 12-13/8 2024

Omsorg den 14/6 -2024 bedrivs på Blå Husets förskola.

Omsorg den 12-13/8 -2024 bedrivs på Smedens förskola.

Kompetensutvecklingsdagar (KUP-dagar)
Förskole-och fritidshemsverksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år som innebär kompentensutveckling, planering och utvärdering för personalen (KUP-dag). Tidpunkten för dessa dagar meddelas till vårdnadshavarna i god tid och information finns också på kommunens hemsida. Vid behov av omsorg dessa dagar erbjuds en annan förskola eller fritidshem i kommunen. Vårdnadshavare ska meddela enheterna skriftligen sitt behov minst två veckor i förväg.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation av vårdnadshavare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa