Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om bibliotekskort för låntagare som är under 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar du för alla böcker som ditt barn lånar.

Bibliotekskort och låneregler i korthet

Bibliotekskortet är gratis. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavares godkännande och vårdnadshavare ansvarar för lånen.

Ditt ansvar

  • Bibliotekskortet är en personlig värdehandling.
  • Du är ansvarig för allt som lånas på kortet.
  • Borttappat eller skadat material ersätts av dig som lånat enligt bibliotekets värderingar.
  • Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är aktuella.
  • Anmäl snarast förlorat kort.

Lånetid

Normalt är lånetiden fyra veckor, men den kan vara kortare. Lånetiden finns på ditt lånekvitto.

Påminnelse

Biblioteket skickar en påminnelse till dig om du inte återlämnar dina lån. Om böckerna ändå inte återlämnas, skickas en räkning. Obetald räkning går till inkasso enligt kommunens rutiner.

Expeditionsavgift för påminnelse: 20 kr
Administrationsavgift vid faktura: 50 kr

Påminnelse avgift tas ut för all media du lånat som vuxen. Om dina böcker inte har kommit tillbaka efter tredje påminnelsen får du inte låna nya förrän böckerna är återlämnade eller ersatta.

Avgift vid sen lämning

Biblioteket tar ut en avgift för vuxenböcker och alla DVD-filmer om de lämnas tillbaka för sent. Det är alltid ditt ansvar att lämna tillbaka böckerna i tid.

Vuxenmedia: 7 kr per bok och vecka. Maximalt 125 kr.
Korttidslån: 7 kr per bok och dag. Maximalt 125 kr.
DVD-film: 10 kr per film och dag. Maximalt 100 kr.

Barn under 18 år betalar ingen avgift vid sen lämning, förutom för DVD-filmer.

Om din skuld uppgår till 125 kr får inga nya lån göras förrän skulden är betald.

Lånereglerna i sin helhet, information om bibliotekets utbud och tjänster samt avgifter finns att läsa på vår webbplats www.kumla.se/biblioteket

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kräver signering med bank-id eller liknande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa