Ansöka om Sydnärkebidrag

LÄS MER

Föreningens ansökan ska vara inlämnad senast den 1 maj till kultur-och fritidsförvaltningen i Kumla kommun.

Bidraget kan sökas av föreningar i sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer och söks för verksamhet som genomförts under föregående år.

Syftet med bidraget:

 • Stödja föreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället.
 • Möjliggöra för föreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för föreningens medlemmar.
 • Stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse.
 • Stödja föreningarnas aktiviteter till barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 • Främja kommunikation mellan kommunerna och föreningarna.

Krav för att söka bidrag:

 • Föreningar ska bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Föreningens säte ska ligga i någon av dessa kommuner.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation. Saknas riksorganisation kan undantag beviljas.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.
 • Föreningen är skyldig att uppge om bidrag erhålls från andra bidragsgivare.
 •  Föreningen ska ha organisationsnummer samt bank- eller plusgiro.
 • Oriktiga uppgifter kan innebära att föreningen nekas bidrag.

 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du som ansöker har verksamhet för personer med funktionsvariation i Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå.
 • Verksamheten bedrivs i minst 2 av de 4 kommunerna

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa