Utvärdering av aktiviteter i lovprogram

LÄS MER

Efter varje lov utvärderar vi vårt utbud av lovaktiviteter. Utvärdering görs för att kunna sammanställa statistik över hur många flickor och pojkar som deltar i de olika aktiviteterna samt vilka aktiviteter som erbjuds till Kumlas barn och ungdomar. Statistiken presenteras sedan för kultur- och fritidsnämnden.

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du ska ha anordnat en aktivitet under lovet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa