Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man

LÄS MER

Här kan du lämna redogörelse och begära arvode om du har ett tillfälligt uppdrag som god man. Du ska lämna redogörelse oavsett om du önskar arvode eller inte. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa