Lämna redogörelse och begära arvode som tillfällig god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna redogörelse och begära arvode om du har ett tillfälligt uppdrag som god man. Du ska lämna redogörelse oavsett om du önskar arvode eller inte. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa