Ansöka om bygglov, rivningslov, markförändring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på Kumla kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Kontrollplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa