Byggärenden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga- nytt, om, till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder. För ansökan om bygglov använder du i första hand e-tjänsten och i andra hand blanketten. För övriga ärenden så som anmälan om installation av eldstad, anmälan om Attefallshus/tillbyggnad använder för blanketten.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker byggärenden hittar du på Kumla kommuns hemsida

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Situationsplan
  • Kontrollplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa