Anmäla behov av god man

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du som är behörig i din yrkesroll anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se