Anmäla behov av god man eller förvaltare (för myndigheter)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är behörig i din yrkesroll anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndarnämnden.

Det finns också alternativ att hämta blankett som skickas till Sydnärkes överförmyndarkansli, 692 80 Kumla.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa