Nominera till pedagogiska priset

LÄS MER

Här kan du nominera vem eller vilka du tycker ska tilldelas Kumla kommuns pedagogiska pris 2019.

Kumla kommuns pedagogiska delas ut årligen i två kategorier:

  • Förskola och pedagogisk verksamhet
  • Skolbarnsomsorg och skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, JN-gymnasiet, vuxenutbildning och SFI)

Samtliga kommuninvånare samt anställda inom Kumla kommun har rätt att nominera pristagare.
Priset ska gå till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Det pedagogiska priset ska erhållas utifrån något av följande kriterier:

  • Pristagarna har visat prov på kreativt nytänkande, arbetssätt och metoder som utvecklat barns/elevers lärande och genomfört det.
  • Pristagarna har skapat ett positivt klimat som främjar arbetsro, trygghet och lust att lära och visat resultat.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara folkbokförd i Kumla kommun eller vara anställd inom Kumla kommun för att nominera till Kumla kommuns pedagogiska pris.
  • Senast den 15 april 2019 måste vi ha din nominering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa