Nominera till pedagogiska priset 2022

LÄS MER

Här kan du nominera vem eller vilka du tycker ska tilldelas Kumla kommuns pedagogiska pris.

Mellan den 1-30 september kan du nominera ett arbetslag eller en enskild pedagog till årets pedagogiska pris. 

Det pedagogiska priset är till för att premiera pedagogers arbete och engagemang - och lyfta dessa som goda exempel - för att inspirera andra och fortsätta utveckla våra verksamheter. Det sker mycket gott inom förvaltning för livslångt lärande, som andra inte alltid får del av. Vinnarna får därför även tillfälle att presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor.

Priset delas ut årligen i två kategorier:

  1. Förskola och pedagogisk verksamhet
  2. Fritidshem och skola (förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieverksamhet, kulturskola, vuxenutbildning och SFI)

Samtliga kommuninvånare och anställda inom Kumla kommun har rätt att nominera pristagare. Priset ska gå  till arbetslag eller till en enskild pedagog inom nämnd för livslångt lärandes verksamheter.

Priset består av 5 000 kronor per kategori (totalt 10 000 kr/år) som ska gå till kompetensutveckling för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. 
Priset innebär dessutom att pristagaren får presentera sina pedagogiska tankar vid något tillfälle under året, för nämnd och kollegor.

Priset delas ut på förvaltningens gemensamma KUP-dag (kompetensutveckling, utvärdering och planeringsdag) under hösten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara folkbokförd i Kumla kommun eller vara anställd inom Kumla kommun för att nominera till det pedagogiska priset.
  • Senast den 30 september måste vi ha din nominering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa