Ungdomsstipendium Kumla kommun

LÄS MER

Stipendiets ändamål är att främja kultur- och idrottsverksamhet i Kumla samt annan därmed jämförlig verksamhet av betydelse för samhällets utveckling. 

Ändamålet ska främjas genom stipendier till personer bosatta i Kumla för utbildning inom något kulturområde eller för personlig satsning inom någon idrottsgren. Bosättningskravet utgör inget hinder för utdelande av stipendiet till personer från Kumla som för studier eller motsvarande är bosatta på annan ort. Från stipendiet kan även bidrag lämnas till projekt hos föreningar och  organisationer verksamma i Kumla kommun och avseende projekt som främjar kultur- och  idrottsverksamhet med mera. 

För stipendier och anslag gäller att underskriven ansökan ska ha inkommit till Kumla kommun senast den 2/9 2022 när det gäller ansökan år 2022.

I ansökan ska du ange på vilket sätt stipendiets ändamål främjas. Du ska vidare beskriva din satsning på utbildning eller sportgren eller din förenings projekt. Beskriv gärna vilken betydelse den sökta summan kommer att få för dig om den beviljas. 
 
Stipendiaterna bjuds in till stipendieutdelning i slutet av oktober 2022. Medel kan lämnas för fleråriga projekt. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsen efter gemensamt förslag från kulturpriskommittén. Nuvarande beslut gällande utdelning av stipendiet gäller för 2022.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa