Söka om pengar för ungdomsaktiviteter - Påse pengar

Nedan visas statistik för e-tjänsten Söka om pengar för ungdomsaktiviteter - Påse pengar.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per steg

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Antal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.