Ansökan om återstartsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ge föreningarna extra stöd med anledning av Covid-19. Syftet med bidraget är att locka nya medlemmar till Kumla kommuns föreningar samt att aktivera passiva medlemmar inom föreningarna. Insatsen ska äga rum mellan den 27 juni och 30 september och innefattar alla typer av insatser som uppfyller bidragets syfte. Insatsen kan handla om allt från aktiviteter, till informationskampanjer eller investeringar. En förening kan ansöka bidrag för flera insatser, en separat ansökan behöver skickas in för varje insats. Bidrag beviljas som max med ett prisbasbelopp (48 300 kr) per insats (beslutet om bidragstaket vinner lagakraft 2022-05-27).

Insatsen ska vara genomförd senast 20 oktober och ha redovisats senast den 31 oktober.

Insatser som finansieras genom återstartsbidraget är inte berättigade aktivitetsbidrag. Ej utnyttjat bidrag kan komma att återkrävas. Allmänna bestämmelser och ärendehanteringsprocessen för föreningsbidrag tillämpas. Vi handlägger och beviljar ansökningarna löpande, utifrån allmänna bestämmelser och handläggningsprocessen som regleras i regler för föreningsbidrag. Ansökningarna beviljas under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda och att det finns medel kvar i budget. Ansökningarna hanteras i kronologisk ordning från det att de kommer in till oss.

Sista ansökningsdag är den 25 september, bidraget handläggs löpande.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Insatsen ska ha syftet att locka nya medlemmar till föreningen och/eller aktivera befintliga passiva medlemmar inom föreningen
  • Insatsen ska vara genomförd senast 20 oktober
  • Insats som beviljats bidrag ska redovisas via denna e-tjänst senast 31 oktober
  • Högsta beviljade bidrag per insats är 48 300 kr

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa