Kontaktuppgifter till vårdnadshavare som har barn i skola eller förskola

LÄS MER

Det är av största vikt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare med barn i våra förskolor och skolor. Därför är det viktigt att du loggar in och uppdaterar om du byter kontaktuppgifter såsom mailadress eller telefonnummer.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du inte har BankID, kontakta Servicecenter för hjälp med inloggningsuppgifter. 

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00
www.kumla.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID