Kartläggning av behov av plats på förskola och fritidshem vid eventuell stängning av förskola och skola.

LÄS MER

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Personer som arbetar i samhällsviktiga funktioner kommer att erbjudas fortsatt plats på förskola och fritidshem för sina barn även om det skulle beslutas om stängning, eller om det blir ett stort personalbortfall. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

OBS! Detta gäller barn upp till 12 år!

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet?

För att vara förberedd om förskolor, grundskolor och fritidshem hamnar i kritiskt läge vill Kumla kommun veta om du som har barn inom förskola eller grundskola arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och har behov av plats för ditt barn vid eventuell stängning av förskola och skola.

Du behöver göra en anmälan per barn

Du ska endast fylla i denna e-tjänst om det inte finns någon närstående eller annan person som kan ha omsorg om ditt barn. Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda har samhällsviktig funktion gör ni bara en anmälan. Om ni bor isär och har delad vårdnad fyller ni båda i e-tjänsten för samma barn om ni båda har samhällsviktiga funktioner.

Vi kartlägger behoven

Denna e-tjänst är tänkt att fungera som en kartläggning av vilka behov av omsorg som finns i kommunen. Om regeringen eller huvudman fattar beslut om att skolor och förskolor ska stängas kommer ni att behöva fylla i en Ansökan om behov av förskola eller fritidshem.

Vill du veta mer?

Mer information kring  vilka yrken som detta gäller och hur processen kommer att fungera hittar ni här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Nämnd för livslångt lärande
livslangtlarande@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Gäller endast barn som är folkbokförda i Kumla kommun.
  • E-tjänsten är öppen till och med den 10 april

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa