Gränsutvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns. OBS! För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning.

Du kan läsa med på kumla.se om gränsutvisning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa