Anmälan om byggnadsåtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du exempelvis installerar en eldstad, bygger en mindre tillbyggnad eller ändrar bärande konstruktion ska du göra en anmälan till myndighetsnämnden.

Här han du läsa mer om vilka byggåtgärder som kräver en anmälan.

Det krävs att du har fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa