Anställningsavtal - förlängning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten använder du som chef när du ska förlänga en medarbetare med en tidsbegränsad anställning. OBS! e-tjänsten kan endast användas om du förlänger en medarbetare på samma anställning den har idag, det måste alltså vara samma befattning, sysselsättningsgrad och arbetsplats.

Om du ska förlänga en medarbetare men någon form av förändring gentemot det första anställningsavtalet ska du använda e-tjänsten Anställningsavtal.

Anställningsinformation enligt 6 c § Lagen om anställningsskydd.

Tillvägagångssätt:

  1. Starta e-tjänsten och fyll i fälten enligt instruktioner
  2. När allting är ifyllt så signerar du avtalet med ditt BankID / Mobila BankID
  3. Den/de andra parten/parterna (den nyanställde å ena sidan samt eventuell administratör och chef på den andra) får en signeringsförfråga skickad till sig i form av en länk till sin mobil och/eller mail
  4. Parten/parterna klickar på länken, loggar in i e-tjänsteportalen via sitt BankID / Mobila BankID och får då möjlighet att granska avtalet i PDF-form, för att säkerställa att alla uppgifter stämmer
  5. Parten/parterna signerar avtalet via sitt/sina BankID / Mobila BankID
  6. När samtliga parter har signerat avtalet skapas ett ärende till löneadministratören som lägger in anställningen i Personec

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID
  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa