Nominera pristagare till Kumla kommuns miljö- och byggnadspris

LÄS MER

Här kan nominera pristagare till Kumla kommuns miljö- och byggnadspris som delas ut av samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgare i Kumla kommun, med undantag för ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, har möjlighet att lämna förslag till pristagare.

Syftet med Kumla kommuns miljö- och byggnadspris är att:

  • uppmärksamma personer som är bosatta i Kumla kommun eller har en särskild anknytning till kommunen såsom skolklasser, företag, föreningar och organisationer som antingen står för en värdefull insats inom miljöområdet eller för att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. 
  • priset ska leda till att stimulera och utveckla miljöarbetet och intresset för arkitektur och bevarande i Kumla kommun.

Priset utgörs av en prissumma om en tiondels prisbasbelopp, eller en konstprodukt till samma värde, samt diplom och blommor. Priset ska i första hand uppmärksamma insatser genomförda under föregående år.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Nomineringen ska inkommit senast den 19 april 2021.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa