Ansök om föreningsbidrag för lovaktiviteter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktiviteterna ska vara för barn mellan 6-15 år, vara öppna för alla i åldersgruppen och ska vara helt gratis för barnen att delta i. Aktiviteten ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.

Aktiviteterna ska genomföras under ett lov.

För att ansöka bidrag till höstlovsaktiviteter ska ansökan vara inskickad via e-tjänsten senast 14 oktober. Det går även redan nu att ansöka bidrag för aktiviteter under jullovet. Aktiviteter som finansieras genom lovbidraget är inte berättigade aktivitetsbidrag. 

Uppföljning av aktiviteterna som genomförs under höstlovet redovisas senast 12 december via separat e-tjänst: https://etjanst.kumla.se/utvarderinglovprogram. Antal flickor och pojkar i åldersintervallen 6-9, 10-12 och 13-15 år måste redovisas. Alla redovisade utgifter ska kunna styrkas. 

Aktiviteter som planeras genomföras under höstlovet måste också anmälas till  lovprogrammet som publiceras digitalt på visitkumla.se. Anmälan gör ni enkelt på: etjanst.kumla.se/lovprogram

Om den sammanlagda summan av alla bidragsansökningar överstiger budgeten för bidraget görs en prioritering där vi eftersträvar att få så stor spridning av aktiviteter som möjligt gällande utbud, datum och geografisk plats. Varje förening bör göra en riskbedömning med anledning av Covid-19 för den aktivitet som ska bedrivas: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/. Eventuella restriktioner för tidpunkten för aktiviteten ska följas. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Aktiviteterna ska vara för barn som är mellan 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara helt gratis för barnen att delta i
  • Aktiviteterna ska genomföras under ett lov.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa