Ansöka om försörjningsstöd, återansökan.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De som bor i Kumla kommun och inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd för att kunna ha en skälig levnadsnivå.

Den här e-tjänsten används om du tidigare har sökt försörjningsstöd hos oss. Dock måste du ha ansökt om försörjningsstöd de senaste tre månaderna.

Är det här en förstagångsansökan ska du ansöka i e-tjänsten Ansöka om försörjningsstöd, grundansökan.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd. Klicka här för mer information.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Uppgifter om inkomster och utgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa