Välja avfallsabonnemang, villaägare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Med hjälp av denna blankett kan du välja avfallsabonnemang.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se