Lämna årsräkning/sluträkning samt redogörelse, gäller god man/förvaltare

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna årsräkning/sluträkning för förvaltningen av huvudmans/underårigs ekonomi samt redogörelse.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se