Skriva fullmakt

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här hittar du en blankett för att skriva fullmakt.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se