Begära sig entledigad som god man

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du som ställföreträdare begära dig entledigad från ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@kumla.se