Ansöka om överförmyndarens samtycke

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du ansöka om överförmyndarens samtycke till placering, lån, köp eller försäljning av fast egendom, drivande av näringsverksamhet, arvskifte eller annan åtgärd för huvudman/underårig.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten