Anmäla schaktarbete

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla schacktarbete. Alla som ska göra någon form av schacktarbete som berör en gata, väg, gång- eller cykelbana måste göra en anmälan. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se