Anmäla startbesked

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla startbesked inför byggande. Tänk på att du alltid måste ha ett startbesked för att få påbörja en byggnads- rivnings- eller markåtgärd. Det räcker inte med att ha ett beviljat bygglov. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se