Anmäla startbesked

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du anmäla startbesked inför byggande. Tänk på att du alltid måste ha ett startbesked för att få påbörja en byggnads- rivnings- eller markåtgärd. Det räcker inte med att ha ett beviljat bygglov. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten