Anmäla fel på gata

LÄS MER

Här kan du anmäla fel på gator i Kumla kommun genom Fixa min gata. Genom att ange vart och vad problemet är och skicka en rapport så får kommunen ta del av din felanmälan.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se