Pedagogiskt underlag för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här finns blankett för pedagogiskt underlag för överlämning mellan grundskola och gymnasieskola. Blanketten gäller blivande gymnasieelever som 

1. saknar betyg i ett eller flera ämnen nedanför.

2. har klarat G-nivå men bedöms behöva stöd i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten