Felanmäla gatlampor

LÄS MER

Här kan du anmäla om det är fel på kommunens gatlampor.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se