Visa intresse för att bli kontaktperson eller ledsagare

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du visa intresse för att bli kontaktperson eller ledsagare inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se