Ansöka om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du söka om bidrag för bostadsanpassning. 

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se