Registrera livsmedelsanläggning

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du registrera en livsmedelsanläggning. För handläggning utgår en timavgift enligt taxa fastställd av kommunen. Er verksamhet får påbörjas först två veckor efter att anmälan lämnats in eller tidigare om beslut om registrering meddelats.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se