Lämna teknisk beskrivning som bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du fylla i en teknisk beskrivning som ska vara bilaga till ansökan inom bygg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten