Lämna teknisk beskrivning som bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du fylla i en teknisk beskrivning som ska vara bilaga till ansökan inom bygg.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se