Lämna översiktlig teknisk beskrivning

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna en översiktlig teknisk beskrivning.  

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Myndighetsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se