Lämna översiktlig teknisk beskrivning

LÄS MER

Detta är en blankett.

Här kan du lämna en översiktlig teknisk beskrivning.  

En teknisk beskrivning är en handling som beskriver projektets tekniska delar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten