Begära planbesked för bygge

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du ansöka om planbesked för bygge.

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen och rådande behov. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten