Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga och bo (30)

  Visa allaVisa färre

  Föreningsliv (6)

  • Ansökan om att få anordna kommunala registreringslotterier

   Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

   Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

  • Redovisning av föreningsbidrag

   Här kan du skicka in rapport och ekonomisk redovisning gällande föreningsbidrag för din förenings räkning. De bidrag som kan redovisas i denna e-tjänst är utbildningsbidrag, evenemangsbidrag och projektbidrag.

   Här kan du skicka in rapport och ekonomisk redovisning gällande föreningsbidrag för din förenings räkning. De bidrag som kan redovisas i denna e-tjänst är utbildningsbidrag, evenemangsbidrag och projektbidrag.

  • Starta en ungdomsförening

   Här kan du ansöka om att starta en ungdomsförening i Kumla kommun med hjälp av Ung Fritid.

   Här kan du ansöka om att starta en ungdomsförening i Kumla kommun med hjälp av Ung Fritid.

  Visa allaVisa färre

  Företagande (9)

  • Arbete i Blacksta vattenskyddsområde

   Här kan du anmäla eller ansöka om tillstånd för arbeten inom Blacksta vattenskyddsområde.

   Här kan du anmäla eller ansöka om tillstånd för arbeten inom Blacksta vattenskyddsområde.

  • PCB-sanering

   Här kan du som företagare göra en anmälan om PCB-sanering.

   Här kan du som företagare göra en anmälan om PCB-sanering.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Starta, utveckla eller avveckla företag

   Här samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

   Här samlar myndigheterna Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

  • Sök efter Kumla kommuns upphandlingar

   Här kan du söka efter Kumla kommuns upphandlingar. 

   Här kan du söka efter Kumla kommuns upphandlingar. 

  • Sök företag i Kumla

   Här kan du söka efter företag i Kumla. 

   Här kan du söka efter företag i Kumla. 

  Visa allaVisa färre

  Gator och vägar (7)

  • Anmäla schaktarbete, lämna öppnings- och slutanmälan

   Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och/eller cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta till Kumla kommun. Du behöver lämna både en öppningsanmälan innan påbörjat arbete och en slutanmälan efter avslutat arbete. Detta kan du göra här, genom att använda e-tjänsten "Lämna öppnings- och slutanmälan för schaktarbete".

   Alla som ska utföra någon form av arbete som berör en gata, väg, gång- och/eller cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta till Kumla kommun. Du behöver lämna både en öppningsanmälan innan påbörjat arbete och en slutanmälan efter avslutat arbete. Detta kan du göra här, genom att använda e-tjänsten "Lämna öppnings- och slutanmälan för schaktarbete".

  • Ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

   Här kan du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

   Här kan du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan)

  • Söka om blomlådor som farthinder

   Här kan du ansöka om blomlåda som farthinder.

   Här kan du ansöka om blomlåda som farthinder.

  • Söka om kommunalt bidrag för vägförening eller vägsamfällighet

   Här kan vägföreningar eller vägsamfälligheter söka om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg. 

   Här kan vägföreningar eller vägsamfälligheter söka om kommunalt driftbidrag för enskild utfartsväg. 

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (14)

  • Avsäg dig politiskt uppdrag i Kumla kommun

   Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Kumla kommun. 

   Här kan du avsäga dig ett eller flera kommunala förtroendeuppdrag i Kumla kommun. 

  • Civil marriage

   Welcome to announce interest in civil marriage.

   Welcome to announce interest in civil marriage.

  • Handleda politisk lärling i Kumla kommun

   Här kan du söka om att bli handledare för en politisk lärling i någon av kommunens nämnder. 

   Här kan du söka om att bli handledare för en politisk lärling i någon av kommunens nämnder. 

  • Lämna förslag på nya e-tjänster

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker Kumla kommun borde ha.

   Saknar du någon e-tjänst? Här kan du skicka in förslag på e-tjänster som du tycker Kumla kommun borde ha.

  • Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Kumla kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

   Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Kumla kommun lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. 

  • Lämna publiceringsmedgivande

   När du medverkar på foton eller film tagna av Kumla kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. 

   När du medverkar på foton eller film tagna av Kumla kommun vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Därför behöver vi ett publiceringsmedgivande från dig. 

  • Redovisning av det kommunala partistödet

   Här kan du göra din redovisning av användningen av det kommunala partistödet digitalt.

   E-tjänsten finns också som blankett att ladda ned. Utformningen följer den mall som Kommunstyrelsen godkände 2019-12-04 (§ 194) vad gäller partistödsredovisning.

   Här kan du göra din redovisning av användningen av det kommunala partistödet digitalt.

   E-tjänsten finns också som blankett att ladda ned. Utformningen följer den mall som Kommunstyrelsen godkände 2019-12-04 (§ 194) vad gäller partistödsredovisning.

  • Registerutdrag

   Här kan du begära att få veta i vilka register som kommunen har personuppgifter om dig.

   Här kan du begära att få veta i vilka register som kommunen har personuppgifter om dig.

  • Röstmottagare vid valet i september 2022

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 11 september 2022.

   Här anmäler du intresse för att arbeta vid valet den 11 september 2022.

  • Söka om förlorad arbetsinkomst för förtroendevald

   Här kan du söka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

   Här kan du söka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

  • Titta på kommunfullmäktiges möten

   Här kan du kolla på fullmäktiges webbsändningar. Du kan kolla på live och i efterhand.

   Här kan du kolla på fullmäktiges webbsändningar. Du kan kolla på live och i efterhand.

  Visa allaVisa färre

  Livsmedel och hälsa (11)

  Visa allaVisa färre

  Min anställning LAS (4)

  • Tackat nej till erbjudande om återanställning

   Den här e-tjänsten använder du som chef för att dokumentera att en medarbetare tackat nej till ett skäligt erbjudande om återanställning och således tappar sin företrädesrätt. 

   Den här e-tjänsten använder du som chef för att dokumentera att en medarbetare tackat nej till ett skäligt erbjudande om återanställning och således tappar sin företrädesrätt. 

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, hjälp och stöd (51)

  Visa allaVisa färre

  Priser och utmärkelser (4)

  Visa allaVisa färre

  Skola och förskola (33)

  Visa allaVisa färre

  Synpunkter och felanmälan (3)

  Uppleva och göra (14)

  • Ansöka om bibliotekskort för låntagare under 18 år

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om bibliotekskort för låntagare som är under 18 år.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om bibliotekskort för låntagare som är under 18 år.

  • Ansökan om kommunalt bidrag till studieförbunden

   Här kan du ansöka om kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden.

   Här kan du ansöka om kommunalt bidrag från Kumla kommun till studieförbunden.

  • Ansökan om återstartsbidrag

   Här kan du som förening söka extra stöd med anledning av covid-19. Syftet är att locka nya medlemmar till er förening eller aktivera passiva medlemmar.

   Här kan du som förening söka extra stöd med anledning av covid-19. Syftet är att locka nya medlemmar till er förening eller aktivera passiva medlemmar.

  • Bibliotekskort

   Här kan du beställa bibliotekskort till Kumla bibliotek utan att behöva legitimera dig med BankID.

   Här kan du beställa bibliotekskort till Kumla bibliotek utan att behöva legitimera dig med BankID.

  • Boka guidad visning

   Här kan du göra en guidebokningsförfrågan för ett eller flera av kommunens sevärdheter.

   Här kan du göra en guidebokningsförfrågan för ett eller flera av kommunens sevärdheter.

  • Komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

   Här kan du anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

   Här kan du anmäla intresse för att komma igång med en fritidsaktivitet (Fritidshjälpen)

  • Machofabriken

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka Machofabriken.

    

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka Machofabriken.

    

  • Påse pengar - ett ungdomsinitiativ

   Här kan du som är mellan 13-19 år och som bor i Kumla kommun ansöka om bidrag för ditt arrangemang. 

   Här kan du som är mellan 13-19 år och som bor i Kumla kommun ansöka om bidrag för ditt arrangemang. 

  • Samarbetsövningar

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka samarbetsövningar.

   Här kan du skicka en förfrågan om att boka samarbetsövningar.

  • Simskola

   Här kan du boka plats på babysim, vattenlek, plaskis, simskola eller vattenträning. 

   Här kan du boka plats på babysim, vattenlek, plaskis, simskola eller vattenträning. 

  • Önskemål om säsongstider i fullstora sporthallar

   Här lämnar kan du skicka in önskemål om säsongstider i våra sporthallar för din egen eller din förenings räkning.

   Sista dag för att lämna in önskemål är den 15 april.

    

    

    

   Här lämnar kan du skicka in önskemål om säsongstider i våra sporthallar för din egen eller din förenings räkning.

   Sista dag för att lämna in önskemål är den 15 april.

    

    

    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  Visa allaVisa färre