Beställa husutsättning

LÄS MER

Detta är en blankett.

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna markeras. För att kunna genomföra en husutsättning krävs ett beviljat bygglov och startbesked. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Beviljat bygglov