Anmäla ej bygglovpliktig åtgärd

LÄS MER

Detta är en blankett. 

Här kan du anmäla åtgärder som inte kräver bygglov exempelvis braskamin, hiss, ventilation, ändring av bärande konstruktion. Arbete får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits med kommunen.

Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av anmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten