Ansöka om bygglov

LÄS MER

Detta är en blankett.

När du bygger, ändrar eller river en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr. Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan och några kan du genomföra utan att kontakta oss.

 

Handläggningen går fortare om de handlingar som du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.

 

Läs mer om att söka bygglov och om hur du kan förbereda dina handlingar som ska bifogas innan du börjar ansöka.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@kumla.se