Anmäla föräldraskap för barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du lämna information som socialtjänsten behöver för att föräldraskapet ska kunna bekräftas. För att bekräfta föräldraskapet kommer du/ni, under cirka 10 minuter, att få träffa en handläggare på servicecenter i stadshuset.

Fastställda föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin identitet.

När mamman är ogift måste socialtjänsten försöka utreda och fastställa föräldraskap. Är modern gift gäller föräldraskapspresumtionen, dvs. hennes make blir förälder till barnet.

Av 2 kap. 1 § föräldrabalken följer att socialnämnden är skyldig att försöka utreda och fastställa föräldraskap för ett barn som föds av en ogift mor, om barnet har hemvist i Sverige

Av 2 kap. 2 § föräldrabalken framgår att socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört ansvarar för att försöka utreda och fastställa föräldraskapet till barnet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa