Beställa förändring av behovsläkemedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du anmäla förändringar av tidigare anmälda behovsläkemedel för ditt barn som bor på Smedstorps korttidsboende.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019-58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Detaljerad information om läkemedlet
  • Inloggning med e-legitimation
  • Person, adress och kontaktuppgifter för dig och ditt barn

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa