Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En nybyggnadskarta visar fastighetens, alltså tomtens, exakta mått och läge i plan och höjd. Den visar också uppgifter som exempelvis läget för befintliga byggnader och gränser för byggrätt. 

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda  beror på vilken typ av byggnation du ska göra och var i kommunen fastigheten ligger. Vid enklare byggnationer räcker det med ett kartutdrag ur kommunens primärkarta.

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat hur tomten ser ut, byggrätt enligt gällande detaljplan och fastighetsrättsliga uppgifter. Fullständig nybyggnadskarta visar även VA-ledningar som finns i gatan, läge och dimensioner på fastighetens VA-servis och fastigheternas höjdförhållanden vilket är intressant vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda områden och kommunala VA-områden. 

Genom att svara på frågorna om vad du ska bygga kan vi avgöra om du behöver en fullständig eller en enkel nybyggnadskarta.

Leveranstiden är tio arbetsdagar från beställning.
Vi kan leverera i pappersform och som dwg- och pdf-fil.

Läs mer om kostnader med mera 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation
  • Uppgifter om byggnadsarea
  • Uppgifter om fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa