Anmäla evenemang

LÄS MER

Vill ni synas med ert evenemang på Kumla kommuns officiella besöks- och upplevelseguide  www.visitkumla.se?

Evenemanget ska vara av allmän karaktär, öppna för alla och ske i Kumla kommun. 

Vi förbehåller oss rätten att besluta om evenemanget kommer att publiceras på sidan eller ej.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
servicecenter@kumla.se
019- 58 80 00

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
kultur.fritidsnamnd@kumla.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det ska vara tillgängligt för alla
  • Det ska vända sig till allmänheten
  • Evenemanget ska ske i Kumla kommun

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa